Mål og politikk

Ledelsens erklæring ifm. sikkerhedspolitik

Sikkerhedspolitikken for P/F SMYRIL LINE skal sikre, at virksomheden, som beskæftiger sig med transport af passagerer og specialprodukter på et ro-ro-skib, ikke udsætter risiko for mennesker, ejendom eller miljøet.

Selskabet har derfor udarbejdet omfattende sikkerhedsinstruktioner, der overholder såvel nationale som internationale krav samt regler formuleret af Klassifikationsselskabet.

Disse instruktioner, som vedrører håndtering af de transporterede produkter, betjening af fartøjer og udstyr samt navigation, bidrager til:

 • opretholdelse af høje sikkerhedsstandarder ombord på skibene
 • sikring af virksomhedens omdømme som en sikker og velkvalificeret virksomhed
 • forebyggelse af situationer, hvor sikkerheden er truet
 • regelmæssige inspektioner af udstyr og gennemgange af procedurer for at sikre, at de er i overensstemmelse med opnåede erfaringer, ny teknologi og ændringer i offentlige krav
 • implementering af instruktioner og sikring af, at alt personale til enhver tid vil være fuldt kvalificeret til at udføre deres respektive job
 • overholdelse af regler og vedligeholdelse af sikkerhedsstandarder.

Ledelsens erklæring ifm. miljøpolitik

Formålet med miljøpolitikken for P/F SMYRIL LINE er at sikre, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører risiko for mennesker eller miljø.

Nogle af de medførte produkter (ro-ro-last) samt olieprodukter og kemikalier, der bruges i driften af skibene, kan være skadelige for mennesker eller miljøet, hvis de behandles forkert.

For at sikre korrekt behandling af de transporterede produkter samt korrekt håndtering af fartøjerne og deres udstyr, er der udarbejdet detaljerede instruktioner, der beskriver passende procedurer, som er tilpasset til alle fartøjer.

Formålet med miljøpolitikken for P/F SMYRIL LINE er at sikre, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører risiko for mennesker eller miljø.

Instruktionerne skal ajourføres løbende, så de altid er i overensstemmelse med den nyeste teknologiske udvikling og tager højde for ændringer i myndigheders og Klassifikationsselskabets krav.

Alkohol- og stofmisbugspolitik

 • Alkoholmisbrug og/eller beruselse er strengt forbudt.
 • Kaptajnen skal kontrollere denne regel.
 • Salg af alkohol til besætningsmedlemmer under 18 år er ikke tilladt, kun til de øvrige besætningsmedlemmer på afmønstringsdagen. 
 • Uautoriserede lægemidler er strengt forbudt ombord (dvs. lægemidler, der ikke er inkluderet i skibets hospitalsforsyninger).
 • Kaptajnen er bemyndiget til at tage nødvendige skridt til at kontrollere, om et besætningsmedlem er beruset, det vil sige ved at teste fra åndedræt, blod eller urin.
 • Kun efter rekvisition fra kaptajnen, er det tilladt maskinchefen, overstyrmanden og hoteldirektøren at byde på alkoholholdige drikkevarer fra barerne og resturanterne.
 • Minimum 4 uanmeldte og vilkårlig alkoholtests vil blive foretaget regelmæssigt hver uge ombord hele året af kaptajnen.
 • Minimum 2 gange årligt vil der blive udført en tilfældig alkoholtest af besætningen af en særlig tjeneste i land. Disse test vil blive organiseret af Skibsledelsen i land 

Vær venligst opmærksom på, at kaptajnen, officerer eller mandskab, der ikke overholder ALKOHOL- og STOFMISBRUGSPOLITIKEN, vil blive afskediget med øjeblikkelig virkning. 

Det er kaptajnens ansvar at informere alle tjenestefolk ombord (dvs. lodser, agenter, servicebesætning osv.) om eksisterende regler.

Den maritime personaleafdeling vil introducere virksomhedens ALKOHOL- OG STOFMIBRUGSPOLITIK for alle medlemmer af besætningen, inden de mønstrer på. 

Få en gratis katalog

Vennligst fyll ut feltene for å motta din gratis katalog

Ja, jeg vil motta regelmessige nyheter og spesialtilbud fra Smyril Line direkte i innboksen min.