Generelle betingelser 2021

De alminnelige vilkårene er utformet etter den danske Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven»).

Vilkårene gjelder for pakkereiser, som faller inn under definisjonen i Pakkereiseloven.

Kunder, som selv bestiller transport inklusiv overnatting under transporten eller som reiser helt eller delvis med forretnings-, forsknings- eller profesjonelt formål, faller bl.a. ikke inn under Pakkereiseloven.

For andre reiser enn pakkereiser gjelder disse Generelle betingelser, med unntak av de rettighetene som Kunden er tillagt i henhold til Pakkereiseloven.

Det er viktig, at Kunden ved bestilling opplyser et mobilnummer og en e-post adresse, som Kunden har adgang til under reisen, slik at Smyril Line kan kontakte Kunden i tilfelle det skjer endringer i seilplanen. 

For grupper gjelder spesielle vilkår.  

PARTER - SMYRIL LINE A/S OG KUNDEN

Avtalen er inngått mellom den/de personene, som er angitt i reisedokumentene (Kunden) og Smyril Line A/S, CVR 21498106, Erik Sondrupsvej 10-12, 9850 Hirtshals.  

Reisegarantifondet

SML er medlem av Reisegarantifondet og har registreringsnummer 1473. 

AVTALE -  INNGÅELSE/BESTILLING

Avtaleforholdet mellom Kunden og SML etableres ved Kundens bestilling. Avtalen består av disse Generelle betingelser, SMLs program, brosjyre- og seilerute og annet markedsføringsmateriale for den pågjeldende reise, med mindre annet er skriftlig avtalt. Særavtaler, basert på Kundens særlige ønsker, skal alltid fremgå skriftlig av avtalen, for å være gyldige..

Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at innholdet i bekreftelse og/eller faktura stemmer overens med Kundens bestilling. Kunden har selv ansvar for at SML får oppgitt korrekte opplysninger, som er identiske med gyldig reisedokumentasjon (pass, sykeforsikringsbevis, m.m.), for alle reisende

Barn og unge under 16 år må reise med en forelder eller en verge. Barn og unge under 16 år kan reise med andre, forutsatt at minst én ledsager er over 18 år og fremviser skriftlig tillatelse til reisen fra foreldre eller verge ved bestilling. Det skal fremvises skriftlig tillatelse fra foreldre eller verge ved bestilling for reisende mellom 16 og 18 år, som reiser alene.

REISENS PRIS - HVA ER INKLUDERT?

Alle priser er oppgitt i danske kroner (kr.).

Prisene inkluderer alle gebyrer/skatter når man bestiller tur/returbilletter. Den færøyske turistskatten er inkludert med 65 kr. pr/person fra 16 år ved utreise fra Færøyene, men ikke for transittreisende.

For reiser, som inkluderer overnatting på land og som er anført som pris pr. person, forutsettes det at minimum 2 voksne reiser sammen.

Ved alle reiser, som er bestilt inklusiv egen personbil, er bilens maks. lengde 5,0 m, med mindre annet er angitt. Det er tillegg for kjøretøy med større mål, samt for campingvogner, tilhengere m.m.

Barnepriser (3-11 år) er basert på overnatting i egen køye/soveplass i foreldrenes lugar/rom. Barn mellom 0 og 2 år reiser gratis, hvis de ikke opptar egen køye/soveplass. Ønskes særskilt køye /seng for barn 0-2 år, betales samme pris som for barn 3-11 år.

Utflukter, måltider, drikkevarer, innkvartering på land og hertil knyttede ytelser, transfer, transport på land, er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er angitt. SML anbefaler å forhåndsbestille utflukter til Viking Cruise i god tid innen avreise, da det er begrenset plass og SML ikke kan garantere at det er plass på utfluktsbussene, såfremt bestillingen først skjer om bord. 

Overnatting på hotell og gjestehus skjer i delt dobbeltrom. Personer som reiser alene, skal betale enkeltromstillegg.

For alle priser som vedrører vandrerhjemopphold, forutsettes det at overnattingen finner sted i flersengsrom. Det er mulig å leie sengetøy mot ekstrabetaling samtidig med bestillingen.

Overnatting i feriehus på Island er inkl. leie av sengetøy, håndklær, varme og elektrisitet. Kunden er forpliktet til selv å rengjøre feriehuset innen avreise. Overnatting i feriehuset på Island inkluderer leie av sengetøy, håndklær, varme og elektrisitet. Kunden er forpliktet til selv å vaske feriehuset før avreise. Overnatting i feriehuset på Færøyene inkluderer varme og elektrisitet. Hovedrengjøring før avreise er obligatorisk og regnes med i prisen. Sengetøy kan leies når man bestiller.

Ved bestilling av enveisreiser kommer det et tillegg på 75 kr per person.

BETALINGSBETINGELSER

Ved bestilling tidligere enn 31 dager før avreisen skal 1. rate på 25 % (min. 3.000 kr.) av reisens pris være innbetalt til SML senest 7 dager etter bestillingen. 2. rate på den resterende del av reisens pris skal være innbetalt til SML senest 31 dager før avreisen.

Ved bestilling mindre enn 31 dage før avreise, betales hele reisen pris ved bestillingen.

For reiser opp til 3.000 kr., betales hele reisens pris ved bestillingen.

For enkelte tilbud er det en betingelse at hele reisens pris skal betales samtidig med bestilling, uansett reisens pris, lengde og avreisetidspunkt. Slike betalingsvilkår fremgår av det markedsførte tilbudet.

For grupper der spesielle betalingsbetingelser gjelder, henvises det til «Gruppebetingelser».

Alle ovennevnte betalingsforhold omfatter også Internettbestillinger.

PRISENDRINGER ETTER AVTALENS INNGÅELSE

SML kan forhøye eller senke den avtalte for pakkereisen som følge av endringer i 1) transportomkostninger, herunder drivstoffpriser, 2) skatter, avgifter og gebyrer for visse tjenesteytelser som havne-, landings- eller startavgifter eller 3) valutakurser, som er anvendt ved beregningen av prisen for pakkereisen.

SML underretter hurtigst mulig Kunden om dette. Den avtalte pris for reisen kan ikke forhøyes de siste 20 dager før det avtalte tidspunkt for pakkereisens påbegynnelse.

KUNDENS ENDRINGER AV AVTALEN ETTER AVTALEINNGÅELSE

SML vil om mulig etterkomme Kundens ønsker om endring av avtalen.

Kunden skal betale følgende gebyrer for endringer av avreisedato, ut- og hjemreisedato, antall reisende, de reisendes navn eller de reisendes bil:

 • Skjer endringen innen 31 dager før avreise, pålegges et administrasjonsgebyr for endringer på 100 kr. pr. person og pr. bil + den eventuelle medførte prisendring. Endringsgebyret forfaller til betaling samtidig med endringen.
 • Foretas endringer 30-8 dager for avreise pålegges et endringsgebyr på kr. 200 pr. person og pr. bil + den eventuelle medførte prisendring. Medfører endringen en forringelse i bestillingen, f.eks. færre antall personer, avbestilling av bil, avbestilling av overnatting o.l., behandles endringen som en avbestilling. Det henvises til «Avbestillingsbetingelser».
 • Foretas endringer mellom 7 og 4 dager før avreise, pålegges et endringsgebyr på 400 kr. pr. person og pr. bil + 10 % av prisen. Endringsgebyret forfaller til betaling samtidig med endringen.
 • Foretas endringer på 4. dagen eller mindre enn 4 dager før avreise, pålegges et endringsgebyr på kr. 600 pr. person og pr. bil + 10 % av prisen. Endringsgebyret forfaller til betaling samtidig med endringen.

Ved alle endringer av overnatting på land tillegges det dessuten et endringsgebyr på 185 kr. pr. værelse pr. natt + den eventuelle medførte prisendring.

AVBESTILLINGSBETINGELSER

For skipsreiser gjeldende både ut- og hjemreise   

 • Ved avbestilling inntil 31 dager før avreisen tapes 10 %, minste tap utgjør 300 kr. pr. person.
 • Ved avbestilling 30-15 dager før avreise tapes 50 % av reisens pris, min. nevnte administrasjonsgebyr.
 • Ved avbestilling 14-8 dager før avreise fortapes 75 % av reisens pris.
 • Ved avbestilling mindre enn 8 dager tapes reisens totale pris.

For pakkereiser

Kunden kan avbestille pakkereisen skriftlig mot betaling av følgende beløp til SML.
Avbestillingsgebyr kan stige i tilfeller hvor hotellene eller andre av SML's samarbeidspartnere krever høyere gebyrer for avbestillinger.

 • Ved avbestilling inntil 31 dager før avreise betales et avbestillingsgebyr på 10 % av reisens pris, men minst kr. 675 pr. person + kr. 185 pr. natt pr. hotellrom.
 • Ved avbestilling 30-15 dager før avreise betales 50 % av reisens pris, samt ytterligere administrasjonsgebyr på kr. 350 pr. person.
 • Ved avbestilling 14-8 dager før avreise betales 75 % av reisens pris.
 • Ved avbestilling mindre enn 8 dager før avreise betales reisens totale pris.

Kunden har utvidet avbestillingsrett i tilfelle uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som vesentlig påvirker leveranse av pakkereisen eller transporten av passasjerer til destinasjonen, jf. Pakkereiseloven § 15 (2).

Betingelsen for at kunden skal kunne utøve rettighetene, jf. Pakkereiseloven § 15 (2), er at de aktuelle uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene ikke var aktuelle ved inngåelsen av avtalen. 


Gruppereiser

 • Spesielle avbestillingsbetingelser er gjeldende for grupper, se separate «Gruppebetingelser»

AVLYSNING ELLER ENDRING FRA SMLS SIDE INNEN REISENS PÅBEGYNNELSE

 • Rederiet forbeholder seg rett til å sette inn et annet, men tilsvarende skip enn annonsert, såfremt endringer er påkrevd på grunn av eksterne omstendigheter utenfor Rederiets kontroll, herunder tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker.
 • Såfremt Såfremt SML innen avreise avlyser reisen eller ikke kan gjennomføre reisen som avtalt, skal Kunden hurtigst mulig informeres om dette. Dette gjelder ikke ved mindre endringer, som Kunden må tåle.
 • Samtidig med informasjonen om endringer/avlysninger, skal SML informere Kunden om Kundens beføyelser, reklamasjon og rettsvirkningen av manglende reklamasjon, jf. Pakkerejselovens kapittel 5.
 • Det henvises videre til punkt 10 vedr. seilas til og fra Island i vinterhalvåret.

SMLS ANSVAR ETTER PAKKEREISENS PÅBEGYNNELSE

 • Rederiet forbeholder seg rett til å sette inn et annet, men tilsvarende skip enn annonsert, såfremt endringer er påkrevd på grunn av eksterne omstendigheter utenfor Rederiets kontroll, herunder tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker.
 • SML forbeholder seg rett til å endre eller avlyse utflukter på Island og på Færøyene ved tilfeller av utfordrende værforhold. Hvis én eller flere utflukter blir avlyst, vil SML om bord refundere forhåndsbetalt beløp i DKK.
 • Har Kunden bestilt overnatting, har SML rett til å henvise Kunden til andre overnattingssteder i området av tilsvarende eller bedre standard enn det bestilte.
 • Er reisen mangelfull, kan Kunden kreve at SML avhjelper mangelen, med mindre dette vil påføre SML uforholdsmessige omkostninger eller vesentlig ulempe.
 • Kan avhjelpning ikke kreves, eller avhjelper SML etter kundens påkrav ikke mangelen innen rimelig tid, har Kunden krav på forholdsmessig avslag i pakkereisens pris.
 • Kan en betydelig del av de avtalte ytelser ikke leveres, eller er pakkereisen for øvrig beheftet med mangler, som medfører at formålet med pakkereisen er vesentlig forfeilet, kan Kunden heve avtalen.
 • Lider Kunden tap eller skjer det skade på Kundens person eller ting, som følge av en mangel ved pakkereisen, har Kunden krav på erstatning fra SML, med mindre (1) mangelen skyldes en uvedkommende tredjepart og ikke passende omhyggelighet kunne ha vært forutsett ved avtalens inngåelse ellet vært unngått eller avbøtt av SML eller noen SML er ansvarlig for, eller (2) mangelen skyldes utenfrakommende omstendigheter, som SML eller noen SML er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighet kunne ha forutsett ved avtalens inngåelse eller ha unngått eller avbøtt.
 • Kunden har videre krav på erstatning, hvis mangelen angår egenskaper, som må anses som garantert overfor Kunden.
 • Har mangelen forvoldt Kunden vesentlig ulempe, kan det dessuten tilkomme Kunden en godtgjørelse.

SPESIFIKKE VILKÅR VEDRØRENDE SEILAS TIL ISLAND I VINTERHALVÅRET

 • Smyril Line gjør oppmerksom på at det kan forekomme at turen fra Færøyene til Island blir forsinket eller kansellert på grunn av værforhold som anses å kunne forindre en sikker seilas.
 • I slike tilfeller kan passasjerer bli forsinket fra Færøyene til Island og fra Island til Færøyene. I slike tilfeller er Smyril Line ikke forpliktet til å betale erstatning eller tilby alternativ transport eller gratis overnatting.
 • Kostnader i slike tilfeller hviler utelukkende på kunden. Smyril Line vil forsøke å tilby passasjerer som er strandet på Færøyene å overnatte gratis om bord på Norrøna, det kreves imidlertid en rettferdig betaling for måltider og det tas forbehold for ledige plasser.
 • Det tas forbehold om endringer i seileplanen gjennom vinterperioden da Smyril Line alltid planlegger en seilas som er sikkerhetsmessig forsvarlig. Hvis det oppstår endringer vil passasjerer alltid bli kontinuerlig informert, både før og under reisen.
 • I tilfeller der skipet ikke seiler / ankommer Island på en uke og reisende som er om bord Norrøna ønsker å komme til Island snarest, skjer dette på kundens egen regning og Smyril Line betaler ikke for den eventuelle flyreisen.
 • Hvis kunden tar med bil, som kunden ønsker å få fraktet til Island, vil Smyril Line i samarbeid med kunden sørge for at bilen fraktes gratis til Island på neste seiling.
 • Dersom kunden er strandet på Island står kunden selv for kostnader som overnatting og måltider i slike tilfeller, Smyril Line betaler ikke for eventuelle utgifter som hotell, mat, etc. i denne sammenheng, imidlertid er Smyril Line gjerne tilgjengelig for kunden, for å hjelpe med henvisning til mulige overnattningssteder, hvis det er nødvendig.
 • Hittil har kansellering på grunn av denne art skjedd kun en gang, i 2013. Per juni 2016 har det ikke vært grunnlag for kanselleringer i 2014 og 2015, i de perioder som Norrøna seilte til Island i vinter."

REKLAMASJONER - VIKTIGE FRISTER

 • Vil Kunden gjøre krav gjeldende i anledning av at SML ikke vil kunne oppfylle avtalen eller at reisen avlyses, skal Kunden gi SML meddelelse herom. Meddelelsen skal gis innen rimelig tid etter Kundens mottakelse av informasjonen om avlysningen eller endringen. I motsatt fall, mister Kunden retten til å gjøre krav gjeldende.
 • Vil Kunden påberope seg en mangel ved reisen, skal Kunden gi SML meddelelse herom innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget mangelen. I motsatt fall mister Kunden retten til å påberope seg mangelen. Kunden mister ikke retten til å påberope seg mangelen, hvis SML har handlet i strid med alminnelig hederlighet eller grovt uaktsomt, eller for Kundens krav i anledning av personskade.

ANSVARSBEGRENSNINGER

SML begrenser sitt ansvar for skader som Kunden eller Kundens medpassasjerer påføres, i henhold til innholdet av relevante konvensjoner, herunder:

Sjøtransport av passasjerer og tilhørende bagasje reguleres i henhold til Athenkonvensjonen av 1974, med tillegg av protokoll av 2002 og EU regulativ nr. 392/2009.

Innkvartering: Paris-konvensjonen.

De pågjeldende konvensjonen innebærer bl.a. at enhver sak med utgangspunkt i sjøtransport skal anlegges innenfor toårsfristen, som er fastsatt av Athenkonvensjonen. Rettslige tiltak i forbindelse med krav, som det ikke er angitt foreldelsesfrist for i internasjonale konvensjoner, eller som er angitt i Søloven, skal tas innenfor et år fra Kunden går i land eller skulle være gått i land. SML foreholder seg retten til å gjøre eventuelle begrensninger i kompensasjon gjeldende, som frem av disse eller andre konvensjoner- herunder krav knyttet til dødsfall, personskade, forsinkelser for passasjerer og tap, beskadigelse av og forsinket bagasje.

Da det ifølge internasjonale konvensjoner ofte utbetales meget lave erstatningsbeløp, og da den reisende selv skal avholde utgifter til legehjelp og syketransport o.l., anbefaler SML at Kunden tegner en reiseforsikring.

SML kan ikke holdes ansvarlig for tap eller forventede tap av inntekter eller overskudd, av brukstap, kontrakttap eller lignende, heller ikke for følgetap, indirekte tap eller skader av lignende art.

I overensstemmelse med EU-regulativ nr. 392/2009 om ansvar for transportører av passasjerer på sjøen, som implementerer Athen-konvensjonen i henhold til artikkel 8 for transportørens ansvar for enhver skade, som forårsakes på et kjøretøy, utgjør en selvrisiko for passasjeren á SDR 330 (hvilket svarer til ca. DKK 3000.-) vil gjelde, og et sådant beløp (SDR 330) vil bli fratrukket tapet av skaden.

REISEFORSIKRING

 • SML anbefaler alltid å tegne en supplerende reiseforsikring.

REISETIDER

Alle tider, herunder ankomst- og avgangstider, er lokaltider og med forbehold for værforhold, anslåtte tider. SML forbeholder seg retten til å endre seileplanen, herunder ankomst- og avreisehavn, check-in tidspunkter og avreisetider. Passasjeren er forpliktet til selv å holde seg orientert om endringer i seileplanen på +298 345 800 eller på smyrilline.no; i tilfeller av dårlige værforhold, kan ankomst- og avreisehavner på Island, Færøyene og Danmark endres til annen havn.

Kunden skal være oppmerksom på at det skal påregnes ventetid i forbindelse med check-in, ombordkjørsel og ilandkjørsel, hvorfor Kunden ikke kan forvente å være i land på skipets ankomsttid i havnen.

Norröna skipstid er færøysk tid (Greenwich Mean Time).

SIKKERHET

Reisende skal rette seg etter personalets henvisninger under hele reisen.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan passasjerer, bagasje, kjøretøy gjennomsøkes før ombordstigning. Passasjerer må ikke medbringe gjenstander eller bagasje, som anses som en sikkerhetsrisiko ifølge den internasjonale sikkerhetskode for havner og skip, eller som kan skape usikkerhet eller være til fare for sikkerheten om bord. SML skal og er berettiget til, avhengig av omstendighetene og uten å skulle holde passasjeren skadesløs, å bringe bagasjen i land eller destruere den, når det er blitt medtatt om bord uten rederiets kjennskap eller skriftlig bekreftelse. Alle omkostninger som følge av brudd på ovenstående, som at skipet må holdes tilbake, blir innskrenket i operasjonen, inklusiv omsetningstap m.m., skal overføres til den forårsakende, og rederiet holdes skadesløst.

Adgang til bildekket under seilasen er ikke tillatt.

Berusede personer kan nektes adgang til å delta i hele eller deler av pakkereisen.

SML har rett til å avvise passasjerer under ombordstigning eller ilandsette passasjerer under reisen, hvis passasjeren, etter kapteinens vurdering, er uegnet til å reise eller kan være til fare for egen eller andres sikkerhet om bord. Avvisning medfører ikke refundering av betalt billett.

LUGARER

Lugaren skal forlates ca. 2 timer før ankomst. Tidspunktet kan variere og annonseres om bord.

PASS

Passasjerer skal være i besittelse av gyldig pass og eventuelle visa til hele reisens varighet. Rederiet forbeholder seg retten til å se legitimasjon med bilde- gjerne pass. Har reisende ikke EU pass, skal dette meddeles ved bestilling.

SÆRLIGE BEHOV

Personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner til, i en evt. nødsituasjon, på egen hånd å følge skipets sikkerhetsinstruksjoner, skal opplyse om det ved bestillingen. Passasjerer med særlige behov bes møte i check-in senest 2 timer innen avgang, i Seyðisfjörður (Island) senest 3 timer innen avgang. Informer vennligst personalet ved bestillingen og ved fremmøte til check-in. Handikaplugarer er til rådighet- men kun for passasjerer med rullestol.

GRAVIDITET

Gravide passasjerer kan seile med Norröna inntil 34. graviditetsuke. Dette er alltid på egen risiko. Fra 31. graviditetsuke skal det medbringes en legeerklæring. Norröna har ikke en lege eller sykepleier om bord.

RØYKING

Røyking er ikke tillatt innendørs. Det er kun tillatt å røyke i røykeområdet Hjallurin på dekk 9. Denne begrensingen gjelder for både passasjerer og bemanningen. Det er heller ikke tillatt å røyke i kahyttene ombord. En overtredelse av dette vil medføre et gebyr på DKK 1500. 

HITTEGODS

Vennligst kontakt resepsjonen om bord angående personlige effekter funnet om bord. Henvendelse skjer direkte på telefonnummer 00298 344900 eller send en email til reception@norrona.fo. Personlige effekter vil bli holdt om bord i 2 måneder.

KJÆLEDYR

Transport av kjæledyr skjer mot særlig tillegg, på eget ansvar og under særlige regler etter avtale med SML. Kjæledyr kan ikke medbringes i lugarene. Overtredelse av dette vil medføre et rengjøringsgebyr på DKK 3000. Når du har med kjæledyret ditt på reisen med SML skal du booke et bur til kjæledyret. Burene er nummerert – 1-4 for de små burene og 5-6 for de store. Når du kommer ombord skal du hente nøkler til buret i resepsjonen. Her vil det kreves et depositum som blir refundert ved returnering av nøklene. Vi har egne bur til kjæledyr, som bookes sammen med billetten. Det finnes to store bur som måler: 80 cm (bredde) x 115 cm (høyde) x 130 cm (lengde) og seks mindre bur, som måler: 80 cm (bredde) x 55 cm (høyde) x 130 cm (lengde). Kjæledyr kan ikke medbringes til Island. Kjæledyr kan kun medbringes til Færøyene ved opphold på Færøyene i mer enn 3 måneder, og under særlige innreisebestemmelser. SML anbefaler at Kunden kontakter de lokale myndighetene.

PERSONOPPLYSNINGER

Selskapet behandler alle personlige opplysninger sikkert, og i overensstemmelse med god databehandlingsskikk.

Innsamling av opplysninger skjer for å sikre gjennomføringen av passasjerens bestilling og for å kunne sikre den service passasjeren kan forvente. Ved bestilling av en reise, har selskapet behov for å motta opplysninger om alle reisendes navn, adresse, fødselsdato, passnummer, telefonnummer og eventuell e-postadresse. I det omfang betaling skjer online, har SML dessuten behov for å motta opplysninger om kredittkort, kredittkortnummer, utløpsdato og eventuell sikkerhetskode. SML foreholder seg retten til å videreformidle opplysninger til tredjepart, men kun tredjeparter som SML har et gjensidig forretningsforhold til, herunder særlig leverandører eller underleverandører til den bestilte reise. Innhentede opplysninger oppbevares av selskapet i overensstemmelse med dansk lov.

OPPHOLD PÅ LAND

Ved pakkereiser skal oppholdet på Island finne sted på overnattingsstedet som er nevnt i reisedokumentet. På ankomstdagen foregår innsjekkingen på overnattingsstedet vanligvis mellom kl. 14 og 16. På avreisedagen vil seneste utsjekk oppgis på overnattingsstedet, og normalt være ca. kl. 10.

LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med dansk rett.

Tvister om avtalens fortolkning, innhold og oppfyllelse skal avgjøres ved Københavns Byret, med mindre rettspleieloven gir mulighet for å innringe saken direkte for Sø-og Handelsretten eller Østre Landsret

Få en gratis katalog

Vennligst fyll ut feltene for å motta din gratis katalog