Tollregler

Toll- og avgiftsfrie import

 

Til Island

Kommer du til Island som turist, eller er du islending som vender hjem fra ferie, kan du tollfritt importere følgende:

 • 1 liter sprit og 1 liter vin og 6 liter øl eller
 • 3 liter vin og 6 liter øl eller
 • 1 liter sprit og 9 liter øl eller
 • 1,5 liter vin og 9 liter øl eller
 • 12 liter øl 

Drikkevarer med en alkoholprosent på over 21%, regnes som sprit. Drikkevarer med en alkoholprosent på under 21% regnes som vin. 

 • 200 sigaretter eller 250 g andre tobakksvarer

Du må være minst 20 år for å importere alkohol og minst 18 år for at innføre tobakk.

 

Du kan importere opptil 3 kg matvarer og/eller godteri til en verdi av 25.000 ISK.

 

Du kan ikke medbringe følgende matvarer som er forbudt ved import:

 • Ikke kokt kjøtt og forskjellige kjøttprodukter, f.eks. tørket kjøtt, ubehandlet røkt skinke, bacon, svinekjøtt, røkte, ikke-kokte pølser (f.eks. salami), ubehandlet fjærkre osv. Kjøtt og kjøttprodukter må være fullstendig kokte for å bli tillatt inn i landet.
 • Ikke-kokt melk/melkeprodukter (bør pasteuriseres). Melk og meieriprodukter skal pasteuriseres, men det er tillatt å importere 1 kg upasteurisert ost.
 • Ubehandlede egg.
 • I tvilstilfeller kan tollmyndighetene beslutte å forby ukjente produkter, f.eks. produkter som ikke har tilstrekkelige etiketter eller er blitt fjernet fra den originale innpakningen.

 

Verdien varene du har kjøpt i utlandet og tar med til Island må, i islandsk valuta, ikke overstige 88.000 ISK.

 

Se også: www.tollur.is

 

Vi tar forbehold om endringer.

 

 

Fra Færøyene til Danmark

Når de reisende kommer tilbake til Danmark, kan de ta med varer til eget forbruk uten å betale avgifter. Man skal opplyse:

 

a) At man kommer fra Færøyene (område utenfor EU) og at man er fylt 17 år. Ut ifra disse opplysningene har man lov til å ta med varer uten å betale avgifter.

 

Cigaretter 200 stk.
eller cigarillos (max. 3 g/stk.) 100 stk.
eller cigarer 50 stk.
eller røgtobak 250 g

Spiritus over 22 pct. og drikkevarer tilsat spiritus

1 liter

eller hedvin på eller under 22 pct. alkohol (fx portvin og sherry, samt mousserende vin, som fx champagne)

2 liter

Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin)

4 liter

Kaffe

500 g

eller kaffeekstrakt

200 g

Te

100 g

eller teekstrakt

40 g

Parfume

50 g

Toiletvand (eau de toilette)

1/4 liter

Motorbrændstof (i reservedunke, ud over indholdet i dit køretøjs normale tank)

10 liter

 

Andre varer:

Du kan også ta med andre varer til privat forbruk, uten å måtte betale toll og avgifter. Den samlede verdien av dine andre varer må ikke overstige 3250 DKK. Regelen gjelder ikke for de varene som er nevnt ovenfor. Andre varer kan for eksempel være gull og smykker, elektronisk utstyr, tepper, golfutstyr osv. Hvis en av de andre varene dine har en verdi på mer enn 3250 DKK må du betale toll og avgifter av hele varens verdi. Det gjelder også for varer som består av flere deler som til sammen utgjør et helt produkt, som fungerer sammen og vanligvis selges sammen. Dette kan for eksempel være datamaskin med printer. Du kan ikke unngå å betale toll og avgifter ved å importere varen i flere omganger, eller ved å la flere personer ta forskjellige deler av varen med til Danmark.

 

Import av spesielle varer:

Der gjelder spesielle regler for:

 • Levende dyr og planter, inkludert utryddelsestruede ville dyr og planter.
 • Varer fremstilt eller forarbeidet av utryddelsestruede dyr eller planter (f.eks. vesker eller lommebøker av krokodilleskinn , koraller, konkylier osv.).
 • Legemidler til mennesker og dyr (du kan tag med legemidler til eget bruk for en kortere periode).
 • Narkotika og varer som kan brukes til å produsere narkotika.
 • Våpen og sprengstoffer.
 • Fyrverkeri.
 • Forfalskede merkevarer og piratkopierte varer.
 • For import av animalske matvarer (kjøtt, melk, ost, egg mfl.) gjelder spesielle regler.

Noen av varene kan du ikke ta med på grunn av sunnhetsmessige, sikkerhetsmessige, veterinære og plantesykdomsmessige årsaker. Andre varer kan du spesiell tillatelse til å ta med. Hos SKAT kan du få vite om det gjelder spesielle regler for de varene du gjerne vil ha med, og om du eventuelt må søke om tillatelse.

 

Ankomst til Danmark: 

Hvis du er i tvil om du kan ta med varene dine til Danmark uten å måtte betale toll og avgifter, bør du gi SKAT beskjed om varene når du reiser inn i landet.

Hvis du har med varer som du skal betale toll og avgifter på, må du informere SKAT om varene når du reiser inn i landet, og også betale tollen og avgiftene.

Hvis du har med varer som det gjelder spesielle regler for må du også gi SKAT beskjed om dette. Du bør være oppmerksom på at SKAT vil kreve en rekke opplysninger om varene.


For privat innførsel av matvarer, vennligst se Mattilsynets hjemmeside her

  

Grønn eller Rød kanal:

Ved noen innnreisesteder det en grønn kanal og en rød kanal, som du skal gå igjennom ved ankomst. Velg den grønne kanalen dersom du:

 • Utelukkende har med varer som du kan importere toll- og avgiftsfritt og som ikke regnes som spesielle varer med egne regler.

 

Velg den røde kanalen dersom du:

 • Er i tvil om du kan importere varene dine uten å betale toll og avgifter.
 • Har med varer som du skal betale toll og avgifter på.
 • Har med varer med som regnes som spesielle varer med egne regler.

 

Mistet bagasje:

Dersom du har mistet bagasje under oppholdet i utlandet eller på reisen til Danmark, gi SKAT beskjed om det når du reiser inn i landet. SKAT vil ta vare på opplysningene du gir om varene/bagasjen din til når de eventuelt blir funnet og skal inn til Danmark.

 

For mer informasjon, vennligst se www.skat.dk

 

Til Færøyene

Reisende over 18 år:

 • 1 liter sprit over 22% alkohol (høyst 60%)
 • 1 liter vin, likør eller annet med maks. 22% alkohol eller 2 liter bordvin.
 • 10 liter øl med maks. 5,8% alkohol.
 • 200 sigaretter, 100 sigarillos, 50 sigarer eller 250 g tobakk.
 • 50 g parfyme og 25 cl. eau de toilette.
 • 3 kg sjokoladevarer.
 • Maks. 10 liter brus.
 • Andre varer til en verdi av 2500 DKK. Varer med en høyere enn 2500 DKK må ikke importeres toll- og avgiftsfritt i flere omganger, delvis samlet eller av flere personer, selv om verdien på her enkel del ikke overstiger 2500 DKK. Varene skal være til eget forbruk om må ikke tas med for eller til andre. Harde hvitevarer er ikke fritatt for toll og avgifter.

 

Generelle opplysninger::

Den reisende skal oppbevare de ovennevnte varene i håndbagasjen for tollsjekk ved ankomst. Det er den reisendes plikt å opplyse tollmyndighetene om de importerte varene som overstiger det som er tillatt å innføre tollfritt. Å ikke opplyse om dette medfører bøter som straff.

Tollregler Danmark

Tollregler Færøyene

Tollregler Island

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Velkommen til Smyril Line

Neste ankomst og avreise

Avreise
Seyðisfjørð. 20. jun 10:30
Ankomst
Tórshavn. 21. jun 03:00
Avreise
Tórshavn. 21. jun 03:30

Smyril Line salgskontor

Med forbehold om feil og rettelser.